Kritik Hastalıklar Sigortası

Geleceğinize yönelik, küçük ama düzenli yapılacak ödemeler ile risk teminatlarının yanında birikim sağlamayı da amaçlar. Yaşam kaybı teminatının dışında ek olarak kaza sonucu yaşam kaybı, kaza sonucu tam maluliyet, hastalık sonucu maluliyet, kaza sonucu gündelik tazminat ve kaza sonucu tedavi masrafları riskleri de güvence altına alınabilir.

Poliçe bilgilerinize ve daha birçok bilgiye ulaşmak için lütfen giriş yapın.